• 0851 972 323

Frågor Och Svar

Var kan jag se ett riktigt prov?

Vår tekniker har med sig prov vid sitt besök för att mäta upp ditt kök. Du kan göra ditt preliminära val online genom att använda vår materialsida. I ett senare skede kan du exakt specificera det material du föredrar, efter att vår tekniker visat dig proven i verkligheten. 

Vad behöver jag ha på plats vid besöket för att mäta upp mitt kök?

Innan mätarbeten påbörjas måste kunden förbereda monteringsplatsen på egen bekostnad enligt följande:

• Bänkskåp måste vara stadigt monterade och gamla bänkskivor borttagna. Enligt en överenskommelse med Diapol Granite kan mätarbeten vid vissa fall utföras utan borttagning av befintliga bänkskivor, men i sådant fall tar Diapol Granite inget ansvar för att produkterna som ersätter den befintliga bänkskivan passar som den skall, med rätta slutmått.

• Du kan välja din diskho från vår webbsida eller köpa från en annan leverantör. Diskhoar måste kopplas bort innan vår teknikers besök och även innan montering.

• Kunden måste välja ut de diskho-, blandar- och spishäll- eller spismodeller som ska användas i köket senast i samband med att beställningen bekräftas, och skicka aktuella produktbeskrivningar (modell, mått och övriga tekniska data som Diapol Granite behöver veta) till Diapol Granite.

• Mättekniker måste ges säkert och obehindrat tillträde till monteringsplatsen, fritt från föremål som kan hindra mätarbeten.

• Skåp, diskho(ar), blandare, spishällen och spisen får inte flyttas efter utförda mätningar.

Vilka förberedelser är nödvändiga innan bänkskivan kan monteras?

Innan monteringsarbeten kan påbörjas måste kunden förbereda monteringsplatsen på egen bekostnad enligt följande:

• försäkra sig om att bänkskåp, -stommen och möblerna som behövs för bänkskivans montering är i samma skick som under mätarbeten – stadigt monterade, i våg och tillräckligt uppstötta vid behov;

• försäkra sig om att de hål i bänkskåpen, -stommen och möblerna som behövs för montering av spisen, diskho(arna) och blandare är rätt placerade och har rätta mått;

• försäkra sig om att eventuell befintlig bänkskiva och stänkskydd är borttagna där det behövs; 

• vid köp och montering av bänkskåp, -stommar och möbler beakta beställda produkters materialvikt: kvarts minst 75 kg/m2, granit och marmor minst 95 kg/m2, keramik minst 25 kg/m2;

• se till att golvet på monteringsplatsen är övertäckt med kraftigt halksäkert material. Diapol Granites monteringstekniker måste använda säkerhetsskor som kan skada golvet;

• försäkra sig om att vattnet är avstängt och elen är urkopplad; 

• ge monteringstekniker säkert och obehindrat tillträde till monteringsplatsen, fritt från föremål som kan hindra arbeten.

• enligt överenskommelse i beställningen kan kunden själv stå för nödvändig lyfthjälp.

Reklamationshantering

Om du av någon anledning inte är nöjd med Diapol Granites produkter eller tjänster ber vi dig att lämna in en skriftlig reklamation med nödvändiga uppgifter. Privata kunder har rätt att lämna in reklamationer inom 2 år från köptillfället.

Vi kommer att hantera din reklamation snabbast möjligt inom rimlig tid.

Reklamationsformulär

Pärlan i ditt kök - bänkskiva i keramik, natursten eller kvarts tillverkas av Diapol!

Se alla material