• 0851 972 323

Frågor Och Svar

Underhåll av granitbänkskivor

Granit är ett 100 % naturligt material med unik färg och unikt mönster. Bänkskivorna tillverkas av granit som bryts i stenbrottar i hela världen. Graniten skärs i lämpligt mått och kanterna samt ytan bearbetas. Granitbänkskivorna är hållfasta, värmebeständiga och håller sig vid riktigt underhåll i flera decennier.

Daglig rengöring

I daglig rengöring av granitbänkskivor används en fuktad trasa (av mikrofiber), varmvatten och vid behov antingen ett neutralt (pH 7), svagt alkaliskt (pH 8-10) eller svagt syrligt (ph 4-6) rengöringsmedel. Speciella rengöringsmedel för natursten är sura och sådana rengöringsmedel som innehåller blekmedel.

Stenytan är även känslig mot abrasiva material; mikroskador kan uppkomma även antingen av en disksvamp av metall eller eventuell sandkorn som fastnat vid disktrasa.

Att undvika och ta bort fläckar

Granitytan borde noggrant skyddas mot fläckar, och man ska vara särskilt försiktig med bänkskivor av ljusa stenarter. Försök att undvika spilla kemikalier eller frätande ämen på bänkskivan. Observera att på en slipad eller läderartad yta blir repor orsakade av mettalföremål mycket synliga.

Det bästa sättet att undvika fläckar på bänkskivan är att ta bort dem direkt så att de inte hinner torka eller absorberas i stenen. För rengöring räcker det med hushållspapper, vatten och tvättmedel.

Ju längre spillt ämne står kvar på granitytan, destå större är sannollikheten att det orsakar en fläck som är svår att ta bort. För borttagning av svårare fläckar används speciella rengöringsmedel för natursten. Lämpliga rengöringsmedel finns tillgängliga på Diapol eller i detaljhandel. Vi rekommenderar att tvätta bänskskivan en gång till med rent vatten och tvättmedel efter användning av rengöringsmedel.

Att undvika värmeskador och repor
Trots att graniten är ett mycket repsäkert material, rekommenderas det att alltid använda skärbrädor. Att konsekvent arbeta utan skärbräda skadar både stålbesticken och bänskskivan; glansen på ytan försvinner och sannolikheten för uppkomst av fläckar ökar.

Trots att graniten har en hög värmetolerans, rekommenderar vi att använda speciella värmeunderlag för kärl som kommer direkt från spisen eller ugnen. Värmeunderlagen hindrar även lergrytorna med grovt botten att skada bänskivan.

Lånsiktigt underhåll

Alla bänkskivor har med avsikt att garantera dem en längre livslängd behandlats med ett speciellt impregneringsmedel för att hindra vätskor att absorberas i stenen , och minimera uppkomsten av eventuella fläckar. Beroende på användningsgrad och typ av granit rekommenderas upprepad behandling med ett speciellt impregnerimsmedel för natursten med 1-2 års intervall. Ljusa granitytor måste behandlas en gång om året, mörkare ytor med 1-2 års intervall. Lämpliga medel finns tillgängliga på Diapol eller i detaljhandel.

Underhåll av bänkskivor i kvarts

Kvartssten är ett industriellt tillverkat material som innehåller över 90 % naturliga ämnen och i mindre utsträckning andra beståndsdelar för rätt färgton och konsistens. För tillverkning av en bänkskiva skärs kvartsstenen i lämpligt mått och kanterna samt ytan behandlas.

Bänkskivorna i kvarts är hållfasta, vattentäta, enkla att underhålla och håller sig vid riktigt underhåll i flera decennier.

Daglig rengöring

För daglig rengöring av kvartsbänkskivor rekommenderar vi att använda en fuktig trasa (av mikrofiber), varmvatten och vid behov antingen ett neutralt (pH 7), svagt alkaliskt (pH 8-10) eller svagt syrligt (ph 4-6) tvättmedel. Speciella rengöringsmedel för kvarts är att föredra och man bör undvika mycket sura och mot abrasiva material.

Att undvika och ta bort fläckar

Försök att skydda kvartsbänkskivorna mot uppkomst av fläckar. Undvik att spilla kemikalier och frätande ämnen på bänkskivan. Det bästa sättet att undvika fläckar är att ta bort eventuellt spilld vätska direkt så att den inte hinner torka eller absorberas i stenen. För rengöring räcker det med hushållspapper, vatten och tvättmedel.

För borttagning av svårare fläckar rekommenderar vi att använda speciella rengöringsmedel för kvartssten. Lämpliga medel finns tillgängliga på Diapol eller i detaljhandel. Det är rekommenderat att efter användning av rengöringsmedel tvätta ytan en gång till med rent vatten och tvättmedel.

Att undvika värme- och repskador

Kvartssten är inte helt värmesäker, dvs. att materialet tål hetta bara under en kortare period och kan sprickas i reslutat av en värmeschock. Bänkskivans yta kan få värmeskador (t.ex. avtryck efter en het kökskärl) då kådan börjar smälta vid hög temperatur. Det är därför strängt rekommenderat att använda värmeunderlag när man ställer heta kökskärl på en bänkskiva som innehåller spegelskärvor (i Diapols produktutbud innehåller dessa material ordet Starlight i sin benämning). Ställ inte heta föremål på kvartsstensytor även för en kortare period.

Trots att kvartsstenen är mycket repsäker rekommenderas det ändå att alltid använda speciella skärunderlag.

Långsiktigt underhåll

Kvartsbänkskivor för inomhusanvändning behöver inte någon impregneringsbehandling eftersom kvarts inte absorberar vätskor. I utomhusförhållanden kan kvartsstenens färg ändras med tid.

Underhåll av marmorbänskskivor

Marmor är ett 100 % naturmaterial med unik färg och unikt mönster. Bänkskivan tillverkas av marmor som bryts ur berget, skärs i lämpligt mått och kanterna samt ytan behandlas.

Bänkskivorna i marmor är slitstarka endast vid riktigt och regelbundet underhåll.

Daglig rengöring

För daglig rengöring rekommenderas det att använda en fuktad trasa (av mikrofiber), varmvatten och vid behov antingen ett neutralt (pH 7) eller svagt alkaliskt (pH 8-10) tvättmedel. Speciella rengöringsmedel för natursten är att föredra och man bör undvika syrliga och sådana rengöringsmedel som innehåller blekmedel.

Marmorytan är även känslig mot abrasiva material, dvs. att mikroskador kan även orsakas av en disksvamp av metall eller eventuell sandkorn som fastnat vid disktrasan.

Att undvika och ta bort fläckar

Marmor är ett porigt material med hög vattenabsorberingsförmåga som kräver stor försiktighet och skydd mot smuts och vätskor. Undvik att spilla kemikalier eller frätande ämen på bänkskivan. Var också noga med dagliga livsmedel som kaffe och té, oljor och sura frukter.

Vi rekommenderar att direkt ta bort eventuella fläckar med hushållspapper, rent vatten eller tvättmedel för att hindra smutsen att absorberas i stenen. För borttagning att svårare fläckar används speciella rengöringsmedel för marmor. Tvätta bänkskivan en gång till med rent vatten och tvättmedel efter att ha använt rengöringsmedlet. Lämpliga rengöringsmedel finns tillgängliga på Diapol eller i detaljhandel.

Att undvika värme- och repskador

Eftersom marmor är mjukare och porigare än till exempel granit, är den benägen för repskador. Därför ska man alltid använda speciella skärunderlag samt värmeunderlag under heta kökskärl.

Långsiktigt underhåll

Med avsikt att garantera en längre livstid har alla bänkskivor behandlats med impregnerintsmedel för att hindra vätskor att absorberas i stenen. Beroende på användningsgrad och typ av marmor rekommenderas det att minst en gång om året återbehandla ytan med ett speciellt impregneringsmedel för marmor.

Underhåll av keramiska bänkskivor

Keramik är ett material som till 100 % tillverkas av nturliga komponenter och är högst uppskattat i dagens moderna heminredning. Bänkskivan tillverkas av en termiskt behandlad keramisk platta som skärs i lämpligt mått och kanterna samt ytan behandlas.

Keramiska bänkskivor är mycket repsäkra, har hög värmetolerans och absorberar inte vätskor. Särskilt bra lämpar de sig för hem med småbarn och husdjur; de är enkla att rengöra och behåller sin skönhet vid riktigt underhåll i flera decennier.

Daglig rengöring

För daglig rengöring används en fuktad trasa (av mikrofiber), varmvatten och vid behov ett neutralt (pH 7), svagt alkaliskt (pH 8-10) eller svagt syrligt (pH 4-6) tvättmedel. Man bör undvika mycket syrliga eller sådana rengöringsmedel som innehåller blekmedel. Keramisk yta är även känslig mot abrasiva material.

Att undvika och ta bort fläckar

Skydda den keramiska ytan noggrant mot fläckar och den kommer att länge behålla sin skönhet. Man bör undvika att spilla kemikalier och frätande ämnen på bänkskivan. Det bästa sättet att undvika fläckar är att ta bort smutsen direkt så att den inte hinner torka och absorberas i materialet. För rengöring räcker det allmänt av en fuktad trasa, vatten och rengöringsmedel.

För borttagning av svårare fläckar används speciella underhålls- och rengöringsmedel för keramiska ytor. Det är rekommenderat att efter användandet av rengöringsmedel tvätta ytan en gång till med rent vatten och tvättmedel.

Att undvika värme- och repskador

Keramiska bänkskivor har en hög värmetolerans. Heta kökskärl ändrar inte bänkskivans färg och skadar inte ytan.

Trots att det keramiska materialet är mycket repsäkert, rekommenderar vi ändå att använda speciella skärunderlag. Undvik också att tappa hårda föremål på bänkskivan eller utsätta den för slag.

Långsiktigt underhåll

Keramiska bänkskivor behöver ingen impregneringsbehandling eftersom de inte absorberar vätskor.

Pärlan i ditt kök - bänkskiva i keramik, natursten eller kvarts tillverkas av Diapol!

Se alla material