• 0851 972 323

Andano 180-U

Minimal skåpstorlek 50 cm
Totalmått 220 x 440 mm
Diskhons mått 180 x 400 mm
Diskhons djup 130 mm


Monteringsalternativ

Under-upp monterad
Undermonterad