• 0851 972 323

Andano 500-U

Minimal skåpstorlek 60 cm
Totalmått 540 x 440 mm
Diskhons mått 500 x 400 mm
Diskhons djup 190 mm


Monteringsalternativ

Under-upp monterad
Undermonterad