• 0851 972 323

Subline 400-U

Minimal skåpstorlek 50 cm
Totalmått 430 x 460 mm
Diskhons mått 400 x 400 mm
Diskhons djup 190 mm


Monteringsalternativ

Under-upp monterad
Undermonterad