• 0851 972 323

Subline 700-U

Minimal skåpstorlek 80 cm
Totalmått 730 x 460 mm
Diskhons mått 700 x 400 mm
Diskhons djup 190 mm


Monteringsalternativ

Under-upp monterad
Undermonterad