Garanti

I samarbete med Cosentino, världens största materialtillverkare för kvartsbänkskivor, erbjuder Diapol 25 års materialgaranti på alla Silestone-kvartsbänkskivor och 10 års materialgaranti av Cosentino Dekton keramiska ytor.*

*

Lämnande av garanti är inte samma sak som reklamationshantering. Information om det hittar du i avsnittet Reklamationshantering.