INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY AV DIAPOL GRANITE OÜ

Gäller from 06.08.2018,  version 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Denna Integritetspolicy gäller gentemot varje fysisk kund och användare (nedan kallad: Kunden) som köper produkter och tjänster av Diapol Granite OÜ (nedan kallat: Diapol), bl a via Webbutiken, och besöker företagets webbplats HYPERLINK “http://www.diapol.com/”www.diapol.com.

Diapol har rätt att ensidigt ändra och komplettera Integritetspolicyn. Den aktuella integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på företagets webbplats.

Integritetspolicyn utgör en väsentlig och integrerad del av de allmänna försäljningsvillkoren av Diapol (https://diapol.se/) och användarvillkoren för Webbutiken.

BEHANDLING AV KUNDENS PERSONUPPGIFTER

Diapol behandlar personuppgifter som Kunden har lämnat in i enlighet med kraven i tillämplig lagstiftning.

Diapol behandlar Kundens personuppgifter för försäljning av Produkter och Tjänster.

Personuppgifter som behandlas omfattar uppgifter som Kunden ombeds att ange vid ingående av Avtalet (för- och efternamn, adress för montering av Bänkskivan, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer).

Personuppgiftsansvarig för Kundens personuppgifter är Diapol Granite OÜ, organisationsnummer 10613494, adress Harju län, Saue kommun, Saue stad, Kasesalu tn 10, 76505 Estland.

Diapol lämnar inte ut Kundens personuppgifter till någon tredje part, utom i följande fall:

Till den part som ska utföra mätningen för Bänkskivan (Diapol kan anlita underleverantörer för mätarbeten);

Till leverantören av frakt- eller kurirtjänst i den omfattning som är nödvändig för leverans av Bänkskivan till Kunden;

Till den part som ska utföra monteringen av Bänkskivan (Diapol kan anlita underleverantörer för monteringsarbeten) för att möjliggöra montering av Bänkskivan hos Kunden.

I fall enligt avsnitt 2.5.1, 2.5.2 och 2.5.3 behandlas Kundens personuppgifter uteslutande för försäljning av produkter och tjänster och eventuella personuppgiftsbiträden bör säkra samma skyddsnivå för personuppgifter som Diapol.

Diapol behandlar inte Kundens kortuppgifter.

Vid besök på företagets webbplats kan Diapol samla in icke personrelaterade uppgifter från Kunden såsom datum och tid för besöket, information som laddas ned från webbplatsen, information om webbläsaren och operativsystemet, leverantören av internettjänst och liknande. Dessa uppgifter behandlas anonymt och används för att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Kunden har vid var tid rätt att granska sina personuppgifter och begära korrigering eller radering av dessa uppgifter, såvida inte lagen föreskriver annat.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH NÖJDHETSUNDERSÖKNINGAR

Diapol kan med Kundens medgivande använda inlämnade personuppgifter för att sända nyhetsbrev samt information om rabatter, kampanjer och erbjudanden till Kunden och för att genomföra nöjdhetsundersökningar.

Diapol kan använda Kundens personuppgifter och köpstatistik för profilanalys med syfte att bättre förstå Kundens förväntningar och med utgångspunkt i detta erbjuda Kunden bättre produkter och tjänster. Profilering medför aldrig att Diapol fattar några beslut med rättslig verkan gentemot Kunden.

Om Kunden har uttryckt sin önskan att få nyhetsbrev och/eller personliga erbjudanden från Diapol så har Kunden vid var tid rätt att avböja dessa genom att sända ett meddelande om detta till Diapols e-postadress info@diapol.ee eller klicka på en därtill avsedd länk som medföljer varje erbjudande.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Diapols webbplats använder sig av cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som automatiskt lagras av webbläsaren i den enhet som användaren använder. Cookies används för insamling av information om hur användaren använder webbplatsen med syfte att erbjuda användaren bättre användarupplevelse.

Följande cookies används på webbplatsen:

sessionscookies för att möjliggöra användning av webbplatsen;

funktionella cookies för att komma ihåg Kundens preferenser på webbplatsen;

första- och/eller tredjepartscookies för visning av användaranpassad reklam och erbjudanden;

tredje parts analyscookies för optimering av marknadsföringskommunikation.

Användaren kan radera och/eller blockera cookies i sin enhet genom att ändra webbläsarens inställningar. Avaktivering av cookies kan dock medföra att webbplatsen inte fungerar som avsett och/eller att vissa funktioner blir otillgängliga för användaren.

Förutom analyscookies använder webbplatsen sig av pixeltaggar (pixel tags, web-beacons) som hjälper att bevaka användning av webbplatsen. Detta innebär inte behandling av några uppgifter som möjliggör identifiering.

KUNDSERVICE

Vid frågor eller reklamation var god kontakta Diapols kundservice: Diapol Granite OÜ, e-post: info@diapol.ee, telefon: +372 513 7733.

PAGE 1